استانداردهای جامع ملی موجود فقط شماره 6840 و 12291 می باشند و استانداردهای جانبی دیگر مطرح شده جهت انجام بهینه و دقیق چند بند از این دو آزمون هستند.
در مقام مقایسه اگر نگته کنیم باید زمینه های قیاس مشخص باشد. استانداردهای دارای زمینه مشابه باید در نحوه کاربری اسان و یا جامع بودن مورد بررسی قرار گیرند. به نظر من استاندارد ملی 6840 با چشم پوشی کردن از بعضی نقاط نا مفهوم موجود در متن دارای ارزش علمی بالاتری نسبت به 12291 می باشد. زیرا در استاندارد 6840 تولید کننده طیف آزمون بیشتری انجام داده و شیوه های آزمون به طور کامل توضیح داده شده است اما در 12291 بیشتر بر روی اصطلاحات و مواد اولیه و گزارشات موضوعی کار شده است. 12291 به تولید کننده این امکان را می دهد تا محصولات با تنوع بیشتر را زیر نظر استاندارد ملی وارد بازار کند و بیشتر جنبه تجارتی دارد اما در 6840 فقط به کیفیت و روشهای انجام آزمون ها پرداخته می شود. البته فکر میکنم تدوین استاندارد 12291 با وجود کامل بودن رفرانس اصلی ٰ به شکل ضعیف و تشزیفاتی صورت گرفته در صورتیکه اصلاحیه روی استاندارد 6840 سطح کیفی تولید این محصول را در داخل بالاتر می برد و کاربردی تر بود. به هر حال هر دو استاندارد دارای ویژگی های مشترک زیادی بوده و هر دو از طرف اداره ملی استاندارد صادر می شود. در 12291 آزمون ویکات و دانسیته انجام نمی شود اما آزمون نور سنجی و تنسایل و شرایط جوی با وسواس زیادی مورد توجه قرار گرفته است.