وزارت اقتصاد ظهر امروز (سه شنبه)
در نامه‌ای به هیات دولت سیدکامل تقوی نژاد
(مدیرعامل کنونی بانک سپه) را به عنوان گزینه پیشنهادی ریاست سازمان امور مالیاتی
و جایگزین عسکری معرفی کرد.

تالاربورس اهواز تالار بورس اهواز | Ahvaz Stock Exchange | تالار منطقه ایی بورس خوزستان